Przemysł papierniczy - zapewnienie niezawodności

Papier wytwarza się z włókien celulozowych. Ten pierwotnie w dużej mierze naturalny proces jest dziś niewyobrażalny bez użycia wypełniaczy, dodatków, klejów i innych substancji chemicznych wraz z najnowocześniejszą technologią. Papier można zatem z łatwością uznać za produkt zaawansowany technologicznie.

W przemyśle papierniczym podczas procesów produkcyjnych mogą powstawać substancje takie jak siarkowodór (H2S), dwutlenek siarki (SO2), węglowodory i tlenek azotu (NOx). Szczególnie narażone są elementy miedziane i srebrne w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (np. płytki z obwodami drukowanymi). Materiały te często znajdują się w urządzeniach wykorzystywanych w serwerach sterowania lub rozdzielniach.

W wysokowydajnych maszyn papierniczych, które sterowane są przez czułe elementy sterujące, najmniejsze nieprawidłowości, na przykład w kontroli napędu procesu technologicznego, będą miały znaczący wpływ na wydajność i jakość produktu.

Zastosowana elektronika musi działać w niekorzystnym środowisku. Najmniejsze nieregularności, na przykład w technologii sterowania i napędu, mogą poważnie pogorszyć jakość lub produktywność. Aby móc wykluczyć awarie do 100%, często technologię opiera się na systemach redundantnych lub przewymiarowanych. Jednak faktyczna przyczyna nie jest zwalczana, a zatem nadal istnieje ryzyko wystąpienia awarii. Już przy niskim stężeniu - 10 ppb siarkowodoru (0,01 ppm), zakłada się zwiększenie zużycia o około 60%. Innymi słowy, prosty system chemisorpcyjnego usuwania H2S może zwiększyć trwałość elektroniki ponad dwukrotnie.