Przemysł metalurgiczny i petrochemiczny - gwarancja dostępności

W hutnictwie podczas palenia w piecach, paleniskach i innych procesach, gazy niebezpieczne i agresywne są często uwalniane do otoczenia. Niezależnie od tego, czy jest to koksownia, wielki lub mały piec, walcowanie, odlewanie, trawienie lub powlekanie, są to procesy, które wykorzystują najnowocześniejszą technologię.

W przemyśle chemicznym / petrochemicznym podczas procesów produkcyjnych mogą powstawać substancje takie jak siarkowodór (H2S), dwutlenek siarki (SO2), węglowodory i tlenek azotu (NOx). Szczególnie narażone są elementy miedziane i srebrne w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (np. płytki z obwodami drukowanymi). Materiały te często znajdują się w urządzeniach wykorzystywanych w serwerach sterowania lub rozdzielniach.

Zastosowana elektronika musi działać w niekorzystnym środowisku. Najmniejsze nieregularności, na przykład w technologii sterowania i napędu, mogą poważnie pogorszyć jakość lub produktywność. Aby móc wykluczyć awarie do 100%, często technologię opiera się na systemach redundantnych lub przewymiarowanych. Jednak faktyczna przyczyna nie jest zwalczana, a zatem nadal istnieje ryzyko wystąpienia awarii. Już przy niskim stężeniu - 10 ppb siarkowodoru (0,01 ppm), zakłada się zwiększenie zużycia o około 60%. Innymi słowy, prosty system chemisorpcyjnego usuwania H2S może zwiększyć trwałość elektroniki ponad dwukrotnie.