Muzea i archiwa – zabezpieczenie przed nieodwracalnymi zniszczeniami eksponatów.

W budynkach, takich jak muzea, archiwa i biblioteki, istnieje szereg czynników, które mogą powodować obniżenie jakości eksponatów, które mają być chronione. Należą do nich: światło, temperatura, wilgotność, cząstki brudu, a zwłaszcza zanieczyszczenia gazowe, ponieważ grupa zanieczyszczeń gazowych ma największe możliwości niszczenia papieru i płótna.

Stosując rozwiązania Purafil można działać zapobiegawczo. Często jednak rozwiązania te stosuje się dopiero po wystąpieniu uszkodzenia. Oznacza to, że agresywne działanie gazowych zanieczyszczeń już było widoczne. Każde niewielkie uszkodzenie dziedzictwa kulturowego nieodwracalnie niszczy fragment współczesnej historii. Ma to na celu zapobieganie temu zjawisku, dlatego też profilaktyka jest tutaj szczególnie istotna.