Centra IT, bazy danych – polisa bezpieczeństwa danych

Dane są cennym towarem współczesności. Dane są zbierane, przechowywane i przetwarzane w dowolnej formie do wykorzystania w późniejszym terminie. Tutaj najwyższą ostrożność podejmuje się pod względem bezpieczeństwa. Oprócz cyberprzestępczości, włamania, pożaru lub aktów wandalizmu, zapobieganie zanieczyszczeniom takim jak pył lub gazy jest jednym z ważnych czynników bezpieczeństwa.

Występowanie pyłu i gazów, szczególnie w połączeniu z wilgotnością powietrza, ma duży wpływ na dostępność danych. Wprowadzenie dyrektywy RoHS (dyrektywa europejska w sprawie zapobiegania substancjom stwarzającym zagrożenie) doprowadziło z jednej strony do tego, że wykorzystanie materiałów w elementach elektronicznych stało się z jednej strony bardziej przyjazne dla środowiska, a z drugiej strony zwiększyło wrażliwość komponentów na działanie np.: gazów korozyjnych.