PURAVENT – wieloletnie doświadczenie w zakresie oczyszczania powietrza z agresywnych i toksycznych gazów. Oferujemy bezpieczeństwo oraz czyste powietrze dla ludzi, środowiska i technologii, oparte o rozwiązania i produkty firmy PURAFIL, której jesteśmy wyłącznym dystrybutorem w Polsce w zakresie rozwiązań przemysłowych.

Oferujemy kompleksowe rozwiązanie z jednego źródła. Dostarczamy nie tylko filtr, ale kompleksowe rozwiązanie problemu zanieczyszczonego powietrza.

1.  Diagnoza problemu – poprzez badanie korozyjności powietrza za pomocą kuponów CCC lub CCC+ firmy Purafil lub monitora korozji "online" z serii OnGuard firmy Purafil. 
2.  Dobór rozwiązania – sprawdzenie szczelności powietrznej budynku/pomieszczenia za pomocą urządzenia Blower Door Test, pomiar ilości cząstek zanieczyszczeń stałych w powietrzu oraz badanie ilości cząstek H2S w powietrzu. Dobór urządzeń i wykonanie projektu kompletnej instalacji, w oparciu o aktualne wytyczne, takie jak: ISA Standard 71.04-2013, ANSI, itp.

Oferujemy szeroką gamę technik pomiarowych i analizy jakości powietrza. Rozwiązań dla pomieszczeń elektrycznych, serwerowni, prewencyjnej konserwacji dóbr kultury, takich jak książki, obrazy i inne dzieła sztuki. Niezawodną ochronę osobistą (np.: "Panic Room", "Emergency Gas Scrubbers").